OPLEVHOU.DK

Hou Fællesforum © 2013     Mail   markfoged@jensen.mail.dk

Følg os på Facebook og Instagram

Oplev Hou kan ikke bare ses her på siden, vi er også at finde på Facebook, hvor vi har rundet et skarpt hjørne med 1300 likes og 1325 følgere. På Instagram er vi også godt på vej, mange følgere kommer hele tiden til.


18.04.19 / Red. Jann Worm

Hov eller Hou ved EU-valget

EU-valget nærmer sig, nemlig søndag 26. maj.

 

Ved samme lejlighed vil Hou Fællesforum – Lokalråd for Hou og Omegn, bede om, at vælgerne ved valgstedet på Hou Skole tilkendegiver om de fremover ønsker bynavnet stavet HOV, som lige nu er den officielt rigtige stavemåde, eller HOU, som fra tidernes morgen har været byens stavemåde.

Repræsentanter for Hou Fællesforum vil på dagen indrette en alternativ afstemningslokalitet (se skiltning på stedet), hvor vi beder dig om at afgive dit ønske om fremtidig stavemåde.

Såfremt et overvejende flertal ønsker vores bynavn stavet  HOU, vil Hou Fællesforum anmode Odder Byråd om at støtte ønsket ved at anbefale en sådan ændring.

En endelig afgørelse vil efterfølgende skulle træffes af ministeriets Stednavneudvalg.


Hou Fællesforum ønsker således alle “- et godt valg”.

 

19-05-2019/Ryan Moric

Mesterslagteren Hou – 50års jubilæum

Siden 2001 har Torben Enghøj haft Hou Slagterforretning. Han overtog den fra sine forældre Ernst og Kate, som købte forretningen i 1969.

Ja - det er jo så blevet til, at de for nylig kunne fejre 50 års jubilæum.

 

Rigtig mange Hou-boere valgte at lægge vejen forbi slagteren for at sige tillykke med jubilæet, og det vil Torben gerne sige tusind tak for. Det var med til at gøre, at det blev til en dejlig uge.

 

Grillen var stillet op foran forretningen, så der var super gode grillpølser til alle gæsterne mellem klokken 11.00 og 14.00 hele ugen.             

De mange kunder der kom – ca. 50% flere end en normal uge – betød, at så godt som alle tilbudsvarerne blev solgt.

 

Nu kommer sommeren, og der kommer gang i grillen hos de fleste af os. Her er bl.a. Torbens pølser populære. For i øvrigt skal man jo lige huske at smage den sidste nye pølse, som slagteren har lavet – nemlig en oksekebab-grillpølse. Så er sommeren da vist godt begyndt.


23-5-2019/Kirsten Moric

På rågejagt

Færdes man ude i nærheden af rågekolonierne i disse dage, kan man undertiden gennem rågelarmen høre små skarpe smæld – så er der jægere på jagt.


Torsdag d. 16. maj kl. 9.30 mødtes jeg med Henning Madsen og hunden Mille for at følge dem på formiddagens jagt på rågeunger. Senere stødte jagtfællen Henry Elgaard til. De har jagten i den lille, kommunale skov mellem Egehovedet og Varmeværket.


Henning og/eller Henry kommer to gange om dagen i den lille skov for at skyde rågeunger. Det er tilladt at skyde rågeunger i perioden fra 1. maj til 15. juni. Det sker for at regulere rågebestanden,.........


Læs hele artiklen og se flere billeder ved klik her.


23-05-2019 artikel og billeder af Karen Rasmussen/red. Kirsten Moric.

Nu kommer broen

Nej, nej…….ikke broen fra Hou til Sjælland; men en lille vippebro i Hou Lystbådehavn, som afkorter vejen fra båd til servicebygningen, hvis man har båd liggende ved ”vestre-mole”.

Fremover vil ind- og udsejlende til og fra ”jollehavnen” (læs: Lystbådehavnens inderste bassin) skulle aktivere betjeningsknap så broen åbnes.


Redaktionen er ikke bekendt med hvordan det sikres, at der ikke er personer på broen når denne går op eller ned; men det er der sikkert styr på.


Montering/færdiggørelse af broen kan følges ved en travetur på Hou Lystbådehavn, hvor også legepladsen og krabbebro snart er klar til ”genindvielse”.


Redaktionen ønsker alle fritidssejlerne en solfyldt, varm og lang sæson. ”God vind……..”


23-05-2019/Ryan Moric

Nu sker der endelig noget

Jo, der er sket noget siden dette billede blev taget


Efter 2 oprensninger, diverse formelle tilladelser og megen praktisk planlægning er projektgruppen bag Hou Søpark nu nået så langt, at pæle til den lille bro ud i søen bliver sat mandag 27 maj – altså allerede på mandag.


Herefter er planen, at gangsti til broen skal anlægges så borde-/bænkesæt og fitnessredskaber kan placeres.


23-05-2019/Ryan Moric

Spisevennerne på tur

Tirsdag 04. juni afslutter Spisevennerne i Hou sæson 2018/19 med en sejltur med Dagmar på Skanderborg Sø.


Spisevennerne (læs: bruger og spiseven) har sæsonen igennem mødtes i Sognegården første tirsdag i hver måned til fælles

spisning, snak og underholdning.


Når den nye sæson indledes til september vil der blive mulighed for at nye brugere melder sig ”på banen”. Mere herom bringes på oplevhou.dk til den tid.


Redaktionen ønsker spisevennerne en god sæsonafslutning.


23-05-2019/Kirsten Moric

Nattergaletur, mad og kulturhistorie på Brandbygegaard

Mandag den 27. maj kl. 19 – 22

Velkommen til en herlig aften på Brandbygegaard ved Amstrup. En aften med dejlig mad og en efterfølgende skøn gåtur i området ved gården med søen, mosen engen og byen Amstrup. En gåtur med fortælling om området, og så skal vi også høre mosens store fuglekor.


Læs hele artiklen ved klik her.


23-05-2019/indsendt af naturvejleder Ole Sørensen/red. Kirsten Moric

Hou og Omegns Pensionistforening

Udflugt til Naturhistorisk Museum

og Aarhus Ø

Tirsdag 11. juni 2019 med Afgang Hou Gl. station, Søndergade kl. 8.45.


Der bliver serveret kaffe/the og morgenbrød på turen.

Hurtig tilmelding nødvendig. Se program her


26.04.2019 / Red. Jann Worm

Stafet for livet 2019.

HOIF Fitness deltog sidste år til Stafet for Livet i Odder.


Det gør vi igen i år den 15. – 16. juni 2019.


Holdet er oprettet, så man kan melde sig til på hjemmesiden- ”Stafet for Livet” Odder HOIF Fitness.


Sidste år deltog 16 aktive medlemmer – i år vil det være godt, hvis vi er nogle flere til at dække døgnet 15-16 juni. For jo, flere vi er, jo, sjovere har vi det.


Der bliver lavet en plan for, hvornår man skal gå eller løbe.


Læs hele artiklen ved klik her


25-04-2019/indsendt af Ulla Bertelsen/red. Ryan Moric

Børnefitness

Hver tirsdag mellem kl. 16. og 17 er der børnefitness i Hou Hallen.

 

Friske piger og drenge mellem 4. klasse og 15 år giver den hele armen i de forskellige discipliner.

 

Sæsonen er snart slut, og HOIF håber, at der er rigtig mange børn, der har lyst til at være med, når sæsonen starter den 27. august 2019.

Så sæt X

 

02.09.2019/Jeanett Richardy, fitness instruktør/Fotos og red. Annette Aabo

Det sker

i Hou og omegn

23. maj


Kl. 14.00

God ferie sammenkomst

Hanna Nissen fortæller og Seniorsangkoret synger i Sognegården

Arr. Aktivitetscentret 60+

22. maj


Kl. 19.30 Valgarrangement i anledning af det kommende folketingsvalg

Sted: Egmont Højskolen

26. maj


Kl. 09.00 - 20.00

Ønsker du bynavnet stavet Hov eller Hou - giv din mening til kende i forbindelse med EU valget på Hou Skole

Arr: Hou Fællesforum

9. juni


Michelle Birkballe spiller

på Cafeen Hou Havn

11. juni


Kl. 08.45 Udflugt til Naturhistorisk Museum og Aarhus Ø

Arr. Hou og Omegns Pensionistforening