Forside

OPLEVHOU.DK

Lokalt vaccinationscenter i Odder

På tirsdag d. 2. marts åbner et nyt vaccinationssted i Spektrum Odder, hvor borgere, som har fået en invitation i deres e-boks, kan booke en tid.

De første tider er allerede nu tilgængelige på vacciner.dk.

  • Vaccinationssted Odder Spektrum vil kunne vaccinere 2.600 pr. uge.
  • Vaccinationscenter Hedensted 5.400 vaccinationer pr. uge
  • Vaccinationscenter Horsens 10.500 vaccinationer pr. uge.


Det er regionshospitalet Horsens, der driver vaccinations-centrene i samarbejde med de lokale kommuner.

 

25.02.2012 Ella Pytlich

Dagli'Brugsen donerer til
Hou Hallens Venner

Dagli’Brugsen i Hou havde besluttet, at man ville donere et beløb til Hou Hallens Venner for hver solgt “Hou Øl”. Hvis der blev udsolgt før jul ville Jens fordoble beløbet.
Midt i februar var salget af “Hou Øl” gjort op, og Jens fra Dagli’Brugsen overrakte 4320 kr. til bestyrelsen for Hou Hallens Venner. En donation der faldt på et meget tørt sted, og en flot gestus af Dagli’Brugsen.
Alle øl blev ikke solgt før jul, måske heldigt for de der endnu ikke har smagt den meget velsmagende øl, der stadig er på hylderne i Dagli’Brugsen.


25.02.2021 Jann Worm

En ildsjæl fylder 70

Mandag den 1. marts fylder Jon Jensen 70 år, han er et kendt ansigt i byen, -og såmænd også et stykke uden for. Utallige er de opgaver han har påtaget sig i løbet af årene, formand for Hou Hallens Venner, og med det drivkraften i Hou Havnefest. Det årlige loppemarked i Hou Hallen nyder godt af Jons arbejdskraft. Også den overvågede parkering til Tunø fastivalen har han en finger med i. Drivkraften har været, at der skal tjenes penge til at støtte Hou Hallen og ungdomsarbejde i Hou, og det er blevet til rigtig mange penge i årenes løb.
Med oprettelsen af Hou Fællesforum, var det helt naturligt at Jon blev formand, også her er han et arbejdsjern, altid igang med nye idéer, organisering af møder i fællesforum, altid optaget af at Hou skal præsenteres som en god og aktiv by at bo og leve i.
Det vil række for vidt, hvis alle Jons aktiviteter gennem tiden skal remses op her, men der skal lyde et velment og stort tillyke fra redaktionen på Oplev Hou.


25.02.2021 Jann Worm

Hoif Støtteforening aflyser banko

Hoif Støtteforening aflyser det ugentlige bankospil i Houhallen for resten af sæsonen på grund af forsamlingsforbudet.

Ny sæson starter op igen onsdag d. 15. september 2021.

 

Vindere fra banko kontrolkuponer:

Da der ikke er udtrukket vindere fra banko kontrolkuponer (mirakelspanden)to gange, er det besluttet, at der udtrækkes tre ekstra. Det bliver i alt ni poser, som er indkøbt i Dagli´ Brugsen i Hou, så i ugen op til påske, vil der komme to fra bestyrelsen ud til de heldige.

25.02.2021 Ejvind Klit / red. Ella Pytlich

Genopretning af 3 stenrev omkring Hou

I flere hundrede år er der helt frem til 1990’erne blevet fisket sten op i havet rundt om Hou, hvilket historier i lokalarkivet vidner om.
Folk, der kan huske tilbage til 1960erne erindrer stadig snorkelture under havet, da der voksede både tang og ålegræs mellem revlerne, ligesom badende trådte på små fladfisk, der lå gemt i sandet. Børnene fangede krabber og hundestejler og så imponerende store stimer af fiskeyngel.
Det kan man ikke opleve mere, så derfor er Stenrevs-gruppen blevet etableret under initiativtager Erik Hviid.  Stenrevsgruppen er foreløbig mødtes nogle gange fysisk og på zoom.
Gruppen består udover Erik Hviid af søsportsfolk fra HMI og Egmont, sejlklubben og DN, Fællesforum, Odder kommune m.fl. (se referater fra gruppemøderne).
Planen er at etablere 2 stenrev ved nordstranden henholdsvis udfor Egmontbroen på 4 meters dybde og ved Hølken i 6 meters dybde samt et rev ved sydstranden, der går sydvest for den vestlige lysthavnsmole i 2-3 meters dybde langs Houløbet.

Formålet er at genskabe levesteder til flora og fauna og fremme arts-diversiten.

Formålet er også at give adgang til havstudier for eleverne på skolerne. Borgere og folk udefra kan få en dykkeroplevelse eller en snorkeltur for at udvide deres kendskab til havmiljøet.

 

25.02.2021 Dorte Wissendorf / Red. Ella Pytlich

Hou Fællesforum © 2013     Mail   markfoged@jensen.mail.dk

Det sker

i Hou og omegn

 januar