Forside

OPLEVHOU.DK

Oplev Hou i Centrum af Danmark, 8300 Odder

Hou Fællesforum © 2013     Mail   markfoged@jensen.mail.dk

Link

Lørdag den 29. februar afholder Hou Hallen og Lokalarkivet et brag af en fest med spisning, dans og ikke mindst en forrygende Kabaret, hvor nogle af Hous historier tages under kærlig behandling af holdet her.


Hvis du ikke allerede har købt billet, kan det nås endnu - billetter til festen a´350 kr. kan købes hos Leif i hallen.


Kabaretholdet har besluttet at lave en generalprøve på forårskabareten 2020 for dem, der ikke har mulighed for at komme til premieren lørdag den 29. februar.

 

Generalprøven foregår fredag den 28. februar kl. 20.00 i Hou Hallen!

 

Entré: 50 kr. som betales ved indgangen kontant eller pr. mobilpay.

 

13.20.2020/Hanna Nissen og Karen Rasmussen

Menighedsmøde om
fælles menighedsråd i Kystpastoratet

Aftenen krydres med musik og fællessang ved Molevitten 

 

Onsdag den 4. marts kl. 19.00 er der
menighedsmøde i Hou sognegård.


Menigheden skal denne aften tilkendegive, om de bakker op om Gosmer-Halling menighedsråds beslutning om, at der ved det kommende valg i september 2020, kun skal være ét fælles menighedsråd i Kystpastoratet.

Og hvorfor så kun ét menighedsråd? Jo med kun 2 præster til 6 kirker og 3 menighedsråd er det et kæmpe koordinations-arbejde at få alle ender til at mødes. Vi møder os selv ihjel uden altid at kunne træffe beslutninger, fordi vi skal tilbage og spørge baglandet. Det er ikke holdbart i det lange løb for nogen af os.
I et fælles menighedsråd vil der være en kortere sagsgang, og medarbejderne ved hvad og hvem de skal forholde sig til. I et fælles menighedsråd vil der være en ligelig repræsentation fra de tre gamle pastorater og alle 6 sogne har pladser i rådet.


Mød op og giv din mening til kende

Til mødet serveres kaffe og småkager. Øl, vand, vin kan købes.

 

20.02.20 Rikke Gade / red. Ella Pytlich

 

Loppemarked i Hou Hallen
søndag den 5. april

Hvert år er der masser af “kunder” til loppemarkedet i Hou Hallen inden dørene åbnes.

Det store årlige loppemarked
i Hou Hallen afholdes den 5. april
fra kl. 12.30 – 16.00.
Indsamling af effekter til loppe-markedet sker lørdag den 4. april, hvor vi vil komme rundt og besøge samtlige husstande i lokalområdet.
Arrangør er som sædvanlig
Hou Hallens Venner.
Hvis du har lyst til at blive loppe-hjælper, kan du kontakte
Jon Jensen på tlf. 20 15 77 81 eller markfoged@jensen.mail.dk


20.02.2020 Jann Worm

Egmont Højskolen
Fra Periferien
- Fortællinger om Handicap

Bemærk! Onsdag 4. marts 2020 kl. 19.30


Pia Justesen, Ph.D., er menneskerettighedsjurist og har en baggrund i forskning og i advokat- og konsulentbranchen.
Hun er netop vendt tilbage til Danmark efter 5 år i USA. I Chicago har hun blandt andet undervist i internationale handicaprettigheder på University of Illinois samt arbejdet for handicaporganisationen Access Living.
Hun har desuden skrevet en bog baseret på fortællinger om handicap. “From the Periphery - Real-Life Stories of Disability” udkom i oktober 2019 på Chicago Review Press.
Bogens fortællinger er rå og smertefulde. Men de er også overraskende sjove og dybt gribende i deres beskrivelse af vrede, uafhængighed, snæversyn, solidaritet og kærlighed - i familien, i skolen og på arbejdspladsen.
Bogen er baseret på interviews med amerikanere, men har også relevans i en dansk sammenhæng, da oplevelsen af eksklusion og diskrimination på grund af handicap er ganske almen.
Tilsvarende er de forskellige strategier til at håndtere fysiske, strukturelle og holdningsmæssige barrierer i omgivelserne langt hen af vejen universelle.
Pia Justesen vil i sit oplæg inddrage historier fra bogen samt danske fortællinger.


Arrangementet er gratis og åbent for alle.


20.02.2020 Bertil Sidenius / Red. Jann Worm

Det blev kun til 8 måneder

Redaktionen har rettet henvendelse til Hou Skoles pædagogiske leder, Karina Gundestrup Hougaard, efter orientering om, at et lederskifte var på vej.


Karina har sendt os følgende:

Jeg har sidste dag på torsdag (27.02.2020). Hou skole er Hou bys og det stærke fællesskab der er i Hou og stærke og engagerede lokalkræfter der får ting til at ske er også tilstede på skolen og det har virkelig været inspirerende at arbejde sammen med de forskellige interessefelter i Hou. Jeg skal være viceskoleleder på Skovbyskolen i Skanderborg kommune.


Læs hele artiklen ved tryk her


27-02-2020/Red. Ryan Moric

Nyt fra Velkomstgruppen under Hou Fællesforum

155 gange har vi været rundt i Hou og Omegn og sige velkommen til nye tilflyttere på fire år.

Alene i 2019 har vi, med vores velkomstfolder og gaver, som venligst er sponsoreret af mange af de handlende og foreninger i området, besøgt 40 nye tilflyttere, heraf er de 5 lejere, 23 solgte huse og 12 nybyggede huse.


Læs hele artiklen ved tryk her.


27-02-2020/indsendt af Jan Schartau. Red. Ryan Moric

Vand – masser af vand

Aldrig før har der været så meget vand i søen ved kommende Hou Søpark; men heldigvis blev broen stående ”oven vande”.


Til alles orientering fortæller fokusgruppen, at  6 fitnessredskaber nu er på vej og vil blive funderet i april måned, hvor også en krolfbane vil blive anlagt.


Dermed skulle det være ”ganske vist”, at der bliver inviteret til festlig indvielse – hvor alle er velkomne – onsdag 20. maj 2020. 


27-02-2020/Red. Ryan Moric

 Åh – det er en skam

På en kold og slud-fyldt onsdag formiddag – 26. feb. – kunne redaktionen på en gåtur havnen rundt konstatere, at Cafe-bygningen med telt nu lider overlast, som billederne viser.


Derfor overskriften ”åh – der er en skam”.


Vi kan kun håbe, at foråret ikke betyder nye skader, og at Cafeen bliver genåbnet til en ny sæson – 2020.


27-02-2020/Red. Kirsten Moric

Tak for indsatsen

På Hou Fitness`generalforsamling, mandag 24. februar, ønskede Kirsten Ehrhorn ikke genvalg til bestyrelsen.


Kirsten har siden fitnesscenteret start været foreningens kasserer, og fra et regnskab i 2012, som viste en ”gæld” på ca. 400.000 kr., kunne Kirsten aflevere et 2019-regnskab, som nu viser et bankindestående på 394.170,97 kr.


Foreningens forkvinde, Else Marie Frederiksen, takkede under eventuelt Kirsten for årenes store indsats, og overrakte den på billedet viste flotte blomsterbuket.


27-02-2020/Red. Ryan Moric

Fastelavn i Hou

Tid at bevæbne sig med boller, slik og skilling for søndag den 1. marts kl. 10-13, kommer fastelavnssoldaterne rundt i Hou med dejlig sang og raslebøsse. Tag godt imod dem.

 

Kl. 15-17 inviteres alle i Hou til fastelavnsfest i HMI-Hallen.

 

27-02-2020/Kirsten Moric

Tak for kaffe

Det er Hou Spisevenner, der siger mange TAK FOR KAFFEN til Dagli`Brugsen.

Brugsen i Hou har nemlig skænket os kaffe, så vi har kaffe til resten af denne sæson og det er bare så dejligt.


Nu vi taler om Dagli`Brugsen, så har de fleste nok bemærket, at her i uge 8 og 9, har Brugsen fået et Facelift.


Læs hele artiklen ved klik her


27-02-2020/Kirsten Moric

Vi går for klimaet

Hvert år den 2. søndag i marts, har vi sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.

Og igen i år, er der mange der går ud og samler ind her i Hou.

 

Årets kampagne: ”Vi går for klimaet”

 

Vi ved, at verdens fattigste ikke er nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er her i Danmark.

Men den gode nyhed er, at der findes løsninger. Folkekirkens Nødhjælp ved hvordan innovative tiltag gør det lettere at imødekomme disse udfordringer.


Læs hele artiklen ved klik her


Venlig hilsen Jeanne Laursen – indsamlingsleder.

 

27-02-2020/Kirsten Moric


 Værd at støtte op om

Sådan løbeseddel er ”dumpet” ned i vores postkasser i ugens løb. Det er således dejligt at føle hvordan Cafe Skudens nye værtspar tager nye initiativer, og på den måde byder os indenfor.


Derfor kan redaktionen kun opfordre til at støtte disse initiativer ved – en gang imellem – at deltage.


Banko og 3 retters menu for 129 kr. – hva`be`har!


27-02-2020/Red. Ryan Moric.

Husk: Kabaret i Hou Hallen 29. februar

Generalprøve 28. februar

Det sker

i Hou og omegn

28. februar


Kl. 20.00 Generalprøve

Forårs Kabaret i Hou Hallen 

Arr. Lokalhistorisk Arkiv og Hou Hallen

29. februar


Kl. 18.00 Forårs Kabaret i Hou Hallen

Arr. Lokalhistorisk Arkiv og Hou Hallen

1. marts


Kl. 10.00 - 13.00

Fastelavnssoldaterne kommer rundt i Hou med sang og raslebøsse


kl. 15.00 - 17.00

Fastelavnsfest i HMI Hallen.

4. marts


Kl. 19.00 Menighedsmøde om fælles menighedsråd i Kystpastoratet.

Aftenen krydres med musik og fællessang ved Molevitten

Sted. Hou Sognegård

4. marts


Kl. 19.00 Bankospil i Hou Hallen

Arr. HOIF`s Støtteforening

4. marts


Kl. 19.30 Fra Periferien - Fortællinger om handicap ved Pia Justesen

Sted. Egmont Højskolen

9. marts


Kl. 19.30 Hou Hallens Venner afholder ordinær generalforsamling

Sted. Hou Hallen