Hou og omegns Pensionistforening

OPLEVHOU.DK

Oplev Hou i Centrum af Danmark, 8300 Odder

Hou og omegns Pensionistforening

Hou oktober 2020

Kære medlemmer af

Hou og Omegns Pensionistforening.

Orientering til vores medlemmer:

 


Det er med beklagelse vi ikke har kunnet lave arrangementer i 2020 på grund af Corona situationen.


Vores udflugt kunne vi ikke arrangere og julefrokosten på Egmont er desværre også aflyst, men det er for vores alles sikkerheds skyld og på grund af Egmont ikke ønsker besøg af så mange gæster udefra. De har en del elever som ikke må blive smittet, ligesom medlemmerne i Hou og Omegns Pensionistforening skal forsøge at undgå Coronaen.


Det er aftalt med forstander Søren Mølgaard Kristensen, at vi regner med og håber på at kunne afholde julefrokosten i 2021.


Vi håber også at kunne afholde vores generalforsamling i februar 2021, hvortil I vil modtage en indbydelse med dato og tidspunkt i god tid inden afholdelse af generalforsamlingen. En eventuel udsættelse vil blive meddelt på Oplev Hou.


Er der spørgsmål, er i naturligvis velkommen til at kontakte en af bestyrelsen.


Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget kontingent betalt for 2020 også gælder for 2021.


Vi håber I fortsat vil støtte op om foreningen og vores arrangementer.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for

Hou og Omegns Pensionistforening

Formand: Birger Laursen


E-mail:    skolegade@post.tele.dk


Tlf.:        2426 4788

Hou Fællesforum © 2013     Mail   markfoged@jensen.mail.dk

Det sker

i Hou og omegn

29. november


Kl. 10.00 - 14.00

Juletræer sælges på parkeringspladsen ved Hou Hallen. 

Arr. er HOIF Håndbold,

som lover fair priser 

4. december


Kl. 14.00 - 16.00

Hou Historier 2020 udkommer - årsskriftet udleveres/sælges i Hou Hallen